Úvod Politika ISŘ Certifikace Reference Mechanizace Kariéra Kontakt

Dopravní stavby Vodohospodářské stavby Demolice Zemní práce Recyklace stavební suti Třídění odpadů Prodej antuky

Politika ISŘ

Naší politikou je trvale zlepšovat systém managementu jakosti ,environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  ve shodě s normami ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Tuto politiku uplatňujeme ve vztahu ke všem zainteresovaným stranám. Největším bohatstvím každé společnosti jsou její zaměstnanci. Vzhledem k neustálému vývoji a pokroku vedení společnosti nepřetržitě usilujeme o zvyšování kvalifikace zaměstnanců, vytváření dobrých pracovních podmínek, podporujeme a vyžadujeme aktivní účast zaměstnanců při tomto úsilí.
Zavazujeme se:
K prosazování environmentálních zásad využívat systém vzdělávání a motivace svých zaměstnanců k trvalému zlepšování environmentálního profilu společnosti. Stanovení cílů, programů a cílových hodnot a jejich pravidelné hodnocení je základní metodou efektivního řízení. Vedení společnosti se dále zavazuje, že k uplatnění této politiky integrovaného systému řízení vytvoří všechny potřebné podmínky. Podporujeme a vyžadujeme aktivní účast zaměstnanců a spolupracovníků při realizaci této politiky ISŘ.