EU - dotace

Rozšíření technologického vybavení DEMSTAV group, s.r.o.

CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0009649

Předmětem projektu je rozšíření technologického zázemí recyklačního střediska firmy v Horním Benešově okr. Bruntál. Recyklační středisko je zaměřeno na zpracování stavebního odpadu k jeho dalšímu využití ve stavebnictví. Pro potřeby realizace projektového záměru byl pořízen hrubotřídič, čelisťový drtič, dva kolové nakladače a pásové rypadlo. Na nových technologiích je možno vyrábět různé frakce drceného materiálu. Je možné zpracovávat betonovou suť, kamenivo, cihly a asfalty.

EU - dotace