Úvod Politika ISŘ Certifikace Reference Mechanizace Kariéra Kontakt

Dopravní stavby Vodohospodářské stavby Demolice Zemní práce Recyklace stavební suti Třídění odpadů Prodej antuky

DEMSTAV group, s.r.o.

Je společností zabývající se realizací a demolicemi staveb. Provádíme dopravní, ekologické, inženýrské, vodohospodářské stavby, demolice, drcení a recyklace materiálů v místech stavby. Jsme spolehlivým dodavatelem a trvale vycházíme vstříc požadavkům zákazníků na rozsah, objem, kvalitu a termín dodávek. Díky vlastnímu vozovému a strojovému parku dokážeme pružně reagovat na stavební výrobu.