REFERENCE

DEMOLICE

 • Shopping centre Fastav, Šenov u Nového Jičína
 • Snesení zemědělských budov, Stará Ves nad Ondřejnicí
 • Bourací práce v logistickém areálu, Chropyně
 • Bourací práce a terénní úpravy CŘBV, Přáslavice
 • Demolice bytových objektů č.p.10 a 11, Libavá
 • Demolice průmyslových objektů IP systém a.s., Olomouc
 • Demolice bytových domů, Studénka
 • Demolice skladu a kuchyně SA, Libavá
 • Demolice v kasárnách gen.Zahálky, Hranice
 • Demolice a bourací práce, Libavá - Heroltovice

DOPRAVNÍ STAVBY

 • Zastávky MHD, Hranice
 • Parkovací stání na ul.Kostelní, Ostrava
 • Regenerace panel.sídliště-cyklostezka, Přerov
 • Dopravní stavby a infrastruktura, Přerov
 • Chodník na ul. Polská, Karviná
 • Úprava zpevněných ploch na Jižní čtvrti, Přerov
 • Rekonstrukce lesní cesty K rybníku, Horní Němčí
 • Lesní cesta K farskému, Heřmanovice
 • Rekonstrukce autobusového nádraží I.etapa, Přerov
 • Regenerace sídliště Šalamouna I.etapa, Ostrava
 • Skladové plochy v areálu PORÓBETON a.s., Ostrava
 • Řešení veřejného prostranství v areálu Univerzity Palackého, Olomouc
 • Zemní práce a úpravy ve sportovním areálu, Jívová
 • Oprava lesních cest, Hodín a Nová Sidonská
 • Zpevněné plochy a stavební práce v areálu obchodního centra, Zlín

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

 • Úprava vodního toku Údolského potoka, Kryštofovo Údolí
 • Zemní práce pro splaškovou kanalizaci a ČOV, Krčmáň
 • Úprava levostranného přítoku vodního toku Rokytenka, Lhota u Vsetína
 • Vytěžení retenční nádrže, Milenov
 • Zajišťovací a stavební práce na vodním toku Odra, Starý Bohumín