Úvod Politika ISŘ Certifikace Reference Mechanizace Kariéra Kontakt

Dopravní stavby Vodohospodářské stavby Demolice Zemní práce Recyklace stavební suti Třídění odpadů Prodej antuky

ReferenceDEMOLICE

Shopping centre Fastav, Šenov u Nového Jičína9.600.000,-
Snesení zemědělských budov, Stará Ves nad Ondřejnicí1.150.000,-
Bourací práce v logistickém areálu, Chropyně2.650.000,-
Bourací práce a terénní úpravy CŘBV, Přáslavice500.000,-
Demolice bytových objektů č.p.10 a 11, Libavá650.000,-
Demolice průmyslových objektů IP systém a.s., Olomouc2.750.000,-
Demolice bytových domů, Studénka1.600.000,-
Demolice skladu a kuchyně SA, Libavá850.000,-
Demolice v kasárnách gen.Zahálky, Hranice1.550.000,-
Demolice a bourací práce, Libavá - Heroltovice550.000,-

DOPRAVNÍ STAVBY

Zastávky MHD, Hranice4.500.000,-
Parkovací stání na ul.Kostelní, Ostrava1.500.000,-
Regenerace panel.sídliště-cyklostezka, Přerov1.800.000,-
Dopravní stavby a infrastruktura, Přerov3.000.000,-
Chodník na ul. Polská, Karviná3.100.000,-
Úprava zpevněných ploch na Jižní čtvrti, Přerov2.600.000,-
Rekonstrukce lesní cesty K rybníku, Horní Němčí3.800.000,-
Lesní cesta K farskému, Heřmanovice3.650.000,-
Rekonstrukce autobusového nádraží I.etapa, Přerov11.600.000,-
Regenerace sídliště Šalamouna I.etapa, Ostrava6.700.000,-
Skladové plochy v areálu PORÓBETON a.s., Ostrava18.700.000,-
Řešení veřejného prostranství v areálu Univerzity Palackého, Olomouc2.100.000,-
Zemní práce a úpravy ve sportovním areálu, Jívová350.000,-
Oprava lesních cest, Hodín a Nová Sidonská2.800.000,-
Zpevněné plochy a stavební práce v areálu obchodního centra, Zlín4.900.000,-

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

Úprava vodního toku Údolského potoka, Kryštofovo Údolí5.000.000,-
Zemní práce pro splaškovou kanalizaci a ČOV, Krčmáň575.000,-
Úprava levostranného přítoku vodního toku Rokytenka, Lhota u Vsetína350.000,-
Vytěžení retenční nádrže, Milenov350.000,-
Zajišťovací a stavební práce na vodním toku Odra, Starý Bohumín8.350.000,-